ติดต่อเรา

ที่อยู่

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ลิฟท์ S2

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์  : 02-142-1050 , 1135
โทรสาร   : 02-143-9225 , 02-143-8989

ศูนย์ราชการ อาคาร B