ข่าวสาร

โครงการ"ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนป่าสู่แผ่นดิน"

posted Oct 3, 2016, 9:21 AM by Consummer Police

บก.ปคบ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ "ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนป่าสู่แผ่นดิน" ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559 โดยร่วมกับ ศฝร.ภ.1 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี

รอง ผบช.ก. ตรวจราชการประจำปี บก.ปคบ.พร้อมมอบนโยบาย

posted Jun 18, 2016, 5:08 AM by Consummer Police   [ updated Jun 18, 2016, 5:52 AM ]

        

        วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส รอง ผบช.ก. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการ บก.ปคบ. เพื่อประเมิณการปฏิบัติราชการประจำปี 2559 พร้อมกำชับ ให้คำแนะนำ และมอบหมายภารกิจในความรับผิดชอบของ บก.ปคบ. ไปขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมและคุ้มครองพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแนะนำหน่วยงาน บก.ปคบ.

posted May 8, 2016, 10:59 PM by Consummer Police


1-4 of 4