โครงการ"ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนป่าสู่แผ่นดิน"

posted Oct 3, 2016, 9:21 AM by Consummer Police
บก.ปคบ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ "ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนป่าสู่แผ่นดิน" ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559 โดยร่วมกับ ศฝร.ภ.1 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี
Comments